hi các bạn. các bạn khỏe ko ? mình là thành viên mới diễn đàn. mình có câu hỏi là mình muốn share thư mục tới 1 máy trong...