Mình đang tìm hiểu về audio trong win. Cần sử dụng Visual đọc giá trị của speakers đang phát của PC, hoặc lấy giá trị...