Em chào thầy,
Theo thầy thông tin thì các bạn khác đã nhận được học bổng từ cách đây 1-2 tuần, tuy nhiên em vẫn...