Dạ em cũng làm lạc mất chứng chỉ quốc phòng rồi, nhưng trước đó đã scan và nộp lên hệ thống (như hình) thì có cần...