Cho e hỏi thế trường có tổ chức khám cho sinh viên không hay e phải ra ngoài khám a?