Em chào Thầy/Cô,

Hiện tại, em thấy KTX đã thông báo đăng kí dành cho các bạn sinh viên cũ (đã ở KTX năm 2020 - 2021)

Em...