Em chào cô, em là Huỳnh Minh Hoàng.
Cô cho em hỏi là học bổng đã được chuyển chưa ạ? Em cảm ơn cô