Kính chào thầy,
Em cũng giống trường hợp của các bạn ở trên là em đã có tên trong danh sách nhưng tới hiện tại...