Em chào thầy,
Em có tên trong danh sách nhưng tới hiện tại chưa có nhận được tiền. Thầy cho em hỏi là khi nào sẽ...