Chào thầy,

Em là Dương Minh Lượng, MSSV: 18521071, lớp CNCL2018.2

Em đã đăng kí học bổng tiếng Nhật...