Em chào cô, em mới lấy được bản điểm chưa kịp hoàn thành hồ sơ. Em nộp trong chiều nay được không ạ ?