Dạ cho em hỏi là bắt đầu ngày 06/09 là mình bắt đầu vậy thì thời gian để đăng kí và nộp CV là ngày nào vậy ạ. Em cám ơn :3...