Cho em hỏi là bên mail báo là 15-17/8 là nhập học còn bên online lại ghi là 15-17/8 là nộp hồ sơ vậy bên nào chính xác ạ ?