Có ah chị nào khóa k16 và k17 còn giữ đề thi giữa kì của năm nhất cho e xin đề các môn nhập môn lập trình. Đại số...