Kính thưa Phòng quản lí thiết bị và Ban quản lí cơ sở. Em tên là Nguyễn Thanh Tường Vi - MSSV 18521636. Em xin phép được...