Mọi người có thể giúp em câu 2 b,c và câu 5 phần b được không ạ

...