Xin chào mọi người
Mấy bữa em nghe trường có cung cấp key bản quyền window mà không biết lấy ở đâu ạ, mọi người chỉ em với
Em cám ơn ạ...