Ngành kĩ thuật máy tính ở Việt Nam sau ra trường có thế làm những nghề gì?
Em có nghe nói thường sẻ làm các công...