Xin chào admin và các bạn, tình hình là em đăng kí học phần mà trên web đăng kí của trường chỉ có lớp lý thuyết CE103...