Thầy ơi mở lại link bổ sung minh chứng giúp em được không ạ, hiện tại link bị đóng rồi ạ.