Em nhập nhầm số điện thoại và sau đó nhập lại thì có được không ạ. Em cảm ơn...