Em chào phòng CTSV ạ! Cho em hỏi là yêu cầu tối thiếu 500 từ ở phần lý do có vấn đề phải không ạ? Bởi vì em nhập...