cho e hỏi đh Công nghệ thông tin ( uit) ở gần KTX khu A hay B ạ...