Thầy ơi, bố mẹ em làm kinh doanh thì thành phần xuất thân ghi "tư sản" hay "khác" ạ ?...