Phòng 4 người ktx khu A còn không ạ ? Và nếu hết e phải ở phòng ktx khu B ạ ?