Kinh tế ổn định sống đỡ cực hơn chứ, gì thì gì cũng nên thực tế, câu nói 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng chỉ dành...