Chào mọi người ạ, cho em hỏi là vào năm lớp 11 em có 1 giải 4 QG KHKT (ngành Y sinh và khoa học sức khỏe), 1 giải Tỉnh KHKT...