Chào em, chào các bạn sinh viên, hiện tại công ty đang có nhu cầu tuyển 5 bạn intern và 5 bạn full-time làm về lĩnh vực Python/Odoo...