cho em hỏi là làm sao để lấy pass bên daa vậy thầy ơi??