Em chào các thầy cô/anh chị,
Em đang theo học lớp HCD15, Liên thông Đại học hệ Đào tạo từ xa nhóm ngành hệ thống...