Lớp trưởng ơi, có bài tập chương lý thuyết đồ thị không vậy?