Dạ em chào thầy/cô,
Em có in sẵn bảng điểm tích lũy rồi mà mail yêu cầu bảng điểm học tập học kỳ gần nhất...