Ad ơi bên bưu điện báo cho em là họ đã chuyển thành công giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp được 2 ngày rồi mà...