Dạ thầy/cô cho em xin hỏi học bổng này khi nào sẽ trao,em xin cám ơn.