Em chào anh/ chị!
Anh chị cho em hỏi văn bằng hai thường học vào mấy giờ ạ?
Em cảm ơn!...