Cho em hỏi thời gian chương trình kéo dài bao lâu ạ.