Em lỡ làm mất bhyt và e k nhớ mã ghi trên bhyt để gửi cho trường. Còn cách nào khác mn giúp em với ạ