Cho em hỏi là em đã nộp hồ sơ xác nhận nhập học bản giấy và tra trên ems thấy hiện hồ sơ đã đến nơi nhưng em vẫn...