Em ở Quảng Trị thì có đăng kí dịch vụ được k ạ
Em cảm ơn....