Dạ cho em hỏi mình chỉ cần gửi ở phần đăng kí ở phần xác nhận chứng chỉ đúng không ạ?
Nếu đã hợp lệ thì...