Thầy ơi, giấy chứng nhận Bootcamp đã được trao chưa ạ?