Có bao giờ bạn đắn đo việc xóa bớt dữ liệu vì thiết bị cá nhân như máy tính, điện thoại không thể lưu trữ hết...