Công ty TDCX Malaysia đang tìm kiếm các tài năng Việt Nam để tham gia dự án công nghệ đa quốc gia hàng đầu thế giới!

Yêu cầu ứng viên:
  • [*
...