Công ty Lecle Vietnam hợp tác đào tạo cùng Devera Academy và tổ chức ICON - nền tảng blockchain lớn nhất tại Hàn Quốc trong...