Công ty AM chuyên các dự án phát triển phần mềm ứng dụng công nghệ mới cho các đối tác chính là khách hàng Nhật Bản....