Không yêu cầu kinh nghiệm.
Lộ trình rõ ràng, được đào tạo bài bản từ đầu.
Hỗ trợ intern : 3.600.000/tháng...