giờ em muốn chuyển sang ngành hệ thống thông tin vào đầu năm ba,thì có phải học bù các môn ở kì 2 năm 2 như là lập trình java không?