Chào thầy.
Em gặp vấn đề về kĩ thuật ạ, cụ thể là trong khoá Kỹ năng học tập hiệu quả, mặc dù khoá học của...