Cho em hỏi hồ sơ sinh viên em nộp trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên được không ạ? Em để các tài liệu vào trong cái...