Trước khi uống rượu, em uống trước một bịch sữa tươi, sẽ lâu say hơn. Nếu uống nhiều rượu quá thì cũng say à :haha: